पुणे विद्यापिठाच्या विद्यमाने ,सिड्को महाविद्यालयतिल  NSS चे  ‘विषेश श्रम् सन्स्कार हिवाळी  शिबिर’   शनिवार दिनाक १४ डीसेम्बर्  २०१३ ते शनिवार दिनाक २० डीसेम्बर्  २०१३ या कलावधीत आयोजीत केले आहे.

शिबिरतिल उप् क्रमः

  1. र् स्ता सुर् क्षा   अभियान
  2. व्रुक्षा रोपन
  3. कन्यार् त्न अभियान
  4. आरोग्य जागर
  5. ग्राम् सफाई
  6. व्य् सनमुक्ती
  7.  उर्जा व  जल साक्षरता
  8. माती व पाणी परिक्षण