Books Published:

 

Sr. No. Name of the Author Title of the Book Publisher Name Publication Year
1 Dr. M. P Nathe
Shankar puntambekar ke katha sahitya me Samsamaik Chetana Chintan Prakashan Kanpur

2023

2 Prof. Dr. Sayyad M.C. prabhakar Machve ke Upanyason me Samajik Chetana Chintan Prakashan, Kanpur

2022

3 Prof. Dr. Sayyad M.C Bharat Kal aur Aaj Chintan Prakashan, Kanpur

2022