Sr. No. Name of the Author Title of the Book Name of the Editor Name of Publisher Publication Year Level: National/international ISSN/ISBN
1

Dr. Jadhav Vaishali

Marathi Bhasha aani Prasar Madhyame

Sahitya: Samaj aani Prasar Madhyame Adhar Publication

Feb. 2023

International 978-93-95494-13-7
2

Prof. Dhoke Bhaskar Sukdev

Gelya don Dashkatil Marathi ktha lekhan Satish Kamat Shabdalay Prakashan Feb 2022 International 8349-638X
3

Dr. Jadhav Vaishali

Streevad (Swarup ani prasangikta) Dr. Sandip B. Kale Adhar Publication March 2022 International 978-93-91-305-97-0
4

Smt Sarika Gangurde

Adivasi Sahitya Sankalpana swarup v vatchal Pri. Dr. Shiling Menkudale Smt Soni Ahire Avishkar Publication Sep 2021 International 978-81-948864