Sr. No. Name of the Author Title of the Book Publisher Name Publication Year
1 Dr. Dhoke Bhaskar Gelya don Dhashakaktil Marathi kathalekhan Shabdalay Prakashan Feb 2022
2 Dr. Thigale Vedashree Varnanatmak Bhashavigyan Prashant Publication Oct 2020-21
3 Dr. Shankar Borhade Vidichi Goshta’ Lokvadmay gruh, Mumbai 2020-21
4 Dr.Rahul patil Manohar Shahane : Vyaktitv aani Kartutva Vaishali Parakashan , Pune Shakha Vaishali Prakashan dwara Vilas book ejency v Prakashan Cidco nashik 2020-21
5 Dr.Rahul patil Nashikmadhil aajcha Sahitya Gotavala Vaishali Parakashan , Pune Shakha Vaishali Prakashan dwara Vilas book ejency v Prakashan Cidco nashik 2020-21
6 Dr.Rahul patil Chandrakant Mahamine Yanchya Shirshkatha Vaishali Prakashan Pune 2019-20
7 Dr.Rahul patil Bhovatal Granthali Prakashan 2019-20