महाविद्यालयाची माजी विद्यार्थिनी सोनाली देविदास अहिरे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत(पी . एस. आय. ) मागासवर्गीय मुलींमध्ये महाराष्ट्रात सर्वप्रथम …..

----------------