आदर आदिशक्तीचा जागर स्त्रीशक्तीचा !!!- स्वसंरक्षण व सायबरविषयक स्त्री जाणिवांचा वेध घेणारा उपक्रम —आयोजक अंबड पोलीस स्टेशन … स्थळ वावरे कॉलेज ,सिडको नाशिक दिनांक :२७/०९/२०१७

----------------